Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske obilježava Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima - 18.10., u svrhu jačanja javne svijesti o problematici suzbijanja trgovanja ljudima, te u svrhu prikazivanja poduzetih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnog društva na području suzbijanja trgovanja ljudima.


Europska komisija je 2007. godine po prvi puta proglasila Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima - 18. listopad te se Republika Hrvatska odmah priključila njegovom obilježavanju.

Ovom događaju će prisustvovati institucije koje se bave suzbijanjem trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski Crveni križ te mreža nevladinih udruga PETRA). Na prigodno postavljenim štandovima građani će se moći dodatno informirati o radu predmetnih institucija na ovom području te će se moći upoznati sa izloženim brošurama i materijalima. Također je predviđen i popratni program koji će građanima/kama pokušati približiti samu problematiku trgovanja ljudima.

Prigodni program obilježavanja Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima održat će se u subotu, 18. listopada 2014. godine, a trajati će od 11:00 do 13:00 sati, na Cvjetnom trgu u Zagrebu.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane građane/ke da se pridruže obilježavanju Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.

Pisane vijesti