Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske raspisao je javni natječaj za sljedeće radno mjesto:
 
    U Službi za ljudska prava
    Savjetnik/ca u Vladi i Vladinom uredu – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
     
Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 12 od 1. veljače 2023. godine (NN 12/23)

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za javni natječaj – uz navođenje broja i radnog mjesta za koje se prijavljuje (puni naziv radnog mjesta)“.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje, na mrežnoj stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
 

Pisane vijesti