Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2017. godinu

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Pozivaju se udruge i kulturno-umjetnička društva romske nacionalne manjine koji su registrirani u Republici Hrvatskoj da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2017. godinu.

Prijavni obrazac i potrebni prilozi dostavljaju se Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, putem redovne pošte na adresu: Mesnička 23, 10 000 Zagreb, ili osobno na adresu Trg Sv. Marka 3 (pisarnica).

Javni poziv objavljen je u Narodnim novinama br. 116. od 24. studenoga 2017. godine u rubrici Objave, broj oglasa 313.

Udruge i kulturno – umjetnička društva prijavljuju svoje projekte na propisanom obrascu.

Rok za dostavu prijedloga je 02. prosinca 2017. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prije potpisivanja ugovora o financiranju programa udruge čiji programi budu predloženi od strane Komisije za odabir prijedloga i raspodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2017. godinu, dužni su Uredu dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod Javnog bilježnika.

Odluka o dodjeli financijskih potpora bit će objavljena na web stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
 

Pisane vijesti