Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2019. godinu

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Pozivaju se udruge i kulturno-umjetnička društva romske nacionalne manjine koja su registrirana u Republici Hrvatskoj da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2019. godinu.
 
Obrazac prijave i traženi prilozi dostavljaju se Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, putem redovne pošte na adresu: Mesnička 23, 10000 Zagreb, ili osobno na adresu Trg sv. Marka 3 (pisarnica).
 
Udruge i kulturno-umjetnička društva prijavljuju svoje projekte na propisanom obrascu prijave.
 
Rok za dostavu prijava je 31. ožujka 2019. godine.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Prije potpisivanja ugovora o financiranju programa koji predloži Komisija za odabir prijedloga i raspodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2019. godinu, udruga ili kulturno-umjetničko društvo Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mora dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod Javnog bilježnika.
 
Odluka o dodjeli financijskih potpora bit će objavljena na mrežnim stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 
 
 
 
 
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
Javni poziv
Obrazac prijave
Obrazac izvješća
Izjava

Pisane vijesti