Najava internetske i javne rasprave o nacrtu Nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020. godine

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uskoro će započeti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020. godine.
Javne rasprave održat će prema sljedećem rasporedu:
- OSIJEK, ponedjeljak 11. lipnja 2012. godine, u vremenu od 11,00 do 14,00 sati
- SISAK, četvrtak 14. lipnja 2012. godine, u vremenu od 11,00 do 14,00 sati
- ČAKOVEC, ponedjeljak 18. lipnja 2012. godine, u vremenu od 11,00 do 14,00 sati
- RIJEKA, četvrtak 21. lipnja 2012. godine, u vremenu od 11,00 do 14,00 sati
- ZAGREB, petak 29. lipnja 2012. godine, u vremenu od 11,00 do 14,00 sati
Sve potrebne informacije o internetskoj i javnoj raspravi bit će pravovremeno obavljene u rubrici s lijeve strane - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Pisane vijesti