Najava pokretanja postupka izrade novih strateških dokumenata u nadležnosti Ureda

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Najava pokretanja postupka izrade novih strateških dokumenata u nadležnosti Ureda
 
Ovim putem obavještavamo javnost kako Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, temeljem  Odluke Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/20-04/352, URBROJ:50301-05/16-20-6 od 14. listopada 2020. godine) pokreće postupak izrade dva srednjoročna akta strateškog planiranja:
  • Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine te
  • Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027.
 
Primarni cilj budućeg Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine jest osigurati najvišu razinu zaštite ljudskih prava kroz:
  • višegodišnje planiranje aktivnosti koje podupiru provedbu nacionalnog zakonodavstva;
  • primjenu međunarodnih standarda i s njima povezanih preporuka te
  • osnaživanje sustava zaštite ljudskih prava putem koordinacije djelovanja te promociju ljudskih prava.

Primarni cilj Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. jest unaprjeđenje ukupne integracije pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te smanjivanje jaza između pripadnika romske nacionalne manjine i ostatka populacije u ključnim programskim područjima u skladu s Europskim strateškim okvirom.

Stoga ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se uključe u aktivno sukreiranje predmetnih Vladinih dokumenata, kako putem sudjelovanja u diskusijama u predstojećim aktivnostima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina tijekom kojih će, između ostalog biti diskutirani i prioriteti intervencija u najavljenim dokumentima, tako i putem aktivnog komentiranja Nacrta dokumenata kada isti budu dostavljeni na javno savjetovanje, o čemu ćemo pravodobno informirati na našim mrežnim stranicama. 

Pisane vijesti