Natječaj Ureda za romske inicijative Zaklada otvoreno društvo (OSF)

Prijave za financiranje na području unaprjeđivanja prava i integracije Roma

Ured za romske inicijative Zaklada Otvoreno društvo poziva zainteresirane nevladine organizacije da se prijave za financiranje na području unaprjeđivanja prava i integracije Roma.

Potencijalni kandidati se trebaju usmjeriti na jedno ili više prioritetnih područja politika:

  • Izbori, s naglaskom na zaštitu birača
  • Zaustavljanje antiromizma i diskriminacije
  • Transparentnost i odgovornost za javnu potrošnju namjenjenu integraciji Roma
  • Prava Romkinja
  • Pravo Roma na prikladno stanovanje
  • Zapošljavanje i stvaranje prihoda za Rome
  • Prava migranata, uključujući interno raseljenih osoba (IDP), izbjeglica, povratnika, tražitelja azila i migranata romskog podrijetla

Pravo sudjelovanja imaju nevladine organizacije registrirane u sljedećim: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Francuska, Hrvatska, Italija, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Rumunjska, Slovačka,Španjolska i Srbija.

Rok za prijavu: utorak, 19. ožujka, 2013.

Za više detalja molimo pogledati:

http://www.opensocietyfoundations.org/grants/advancing-rights-and-integration-romaPisane vijesti