Obavijest o odabiru predstavnika organizacija civilnog društva u Radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u nastavku: Ured) je, temeljem Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine (u nastavku: Radna skupina) i javnog poziva za dostavu prijedloga za imenovanje članova Radne skupine objavljenog 17. veljače 2017. godine na mrežnim stranicama Ureda, izvršio odabir predstavnika organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava, koji će biti imenovani članovima Radne skupine.
 
Ured je po objavi javnog poziva zaprimio ukupno 22 prijave. S obzirom da su u jednoj prijavi 3 udruge predložile zajedničkog kandidata, ukupan broj organizacija civilnog društva koje su sudjelovale u predlaganju kandidata putem javnog poziva iznosi 24.
 
Pregled pristiglih prijava pokazao je da niz udruga ima iza sebe značajne aktivnosti s aspekta zaštite ljudskih prava. Ured u tom smislu izražava zadovoljstvo iskazanim interesom reprezentativnih udruga za sudjelovanjem u izradi Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije.
 
S obzirom da je broj predstavnika organizacija civilnog društva u Radnoj skupini ograničen na 5 osoba, nužno je bilo napraviti takav odabir organizacija civilnog društva koji će najbolje odgovoriti na trenutne izazove u sustavu zaštite od diskriminacije te pritom adresirati ona društvena područja u kojima je prema relevantnim izvješćima, istraživanjima i podacima diskriminacija najučestalija odnosno najteža po posljedicama.  
 
Primjenjujući navedeni pristup, uz nastojanje da se odabirom ostvari odgovarajući stupanj pluralizma i inkluzivnosti, za predstavnike u Radnoj skupini odabrani su sljedeći kandidati:
 
  1. IVAN ZVONIMIR ČIČAK, kandidat udruge Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava
  2. DON MARKUŠIĆ, kandidat udruge Transparency International
  3. IVANA ETEROVIĆ, kandidatkinja udruge Hrvatski pravni centar
  4. FILIP MARKANOVIĆ, kandidat udruge HUM-Hrvatska udruga mladih
  5. JASNA PETROVIĆ, kandidatkinja udruge Sindikat umirovljenika Hrvatske

Odabirom navedenih predstavnika nastoji se osigurati sudjelovanje organizacija civilnog društva s različitim fokusima na diskriminaciju te odgovarajuća kompetencija Radne skupine u cilju definiranja učinkovitog strateškog i operativnog pristupa jačanju postojećeg sustava suzbijanja diskriminacije, osobito u području rada i zapošljavanja, uprave, javnog informiranja i medija, socijalne sigurnosti te drugim područjima gdje je diskriminacija prisutnija.
 
Slijedom navedenog, vjerujemo da je na ovaj način ostvarena široka zastupljenost sektora civilnog društva te da će odabrani kandidati, u suradnji s predstavnicima nadležnih tijela javne vlasti i socijalnih partnera u Radnoj skupini, doprinijeti unaprjeđenju sustava zaštite od diskriminacije.
 
Zahvaljujemo svim prijavljenim organizacijama civilnog društva i njihovim kandidatima na interesu koji su iskazali.

Pisane vijesti