Objava rezultata prve faze testiranja

Rezultati prve faze testiranja kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 109/22 od 21. rujna 2022. godine i na web-stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa i uprave te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za radna mjesta administrativni/a tajnik/ca u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i savjetnik/ca u Vladi i Vladinom uredu), nalaze se na sljedećoj poveznici:
 
Rezultati prve faze testiranja


Pisane vijesti