Očitovanje Ureda povodom prosvjednog skupa „Za normalan život“ najavljenog za 1. lipnja 2019. godine u Čakovcu

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
U odnosu na medijske napise i upite koje je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina primio u svezi protestnog skupa najavljenog za 1. lipnja u Čakovcu, Ured izražava veliku zabrinutost i ocjenjuje neprihvatljivim organiziranje skupova usmjerenih protiv određene skupine i koji bi predstavljali kršenje ljudskih prava i sloboda koja su zajamčena Ustavom Republike Hrvatske i hrvatskim zakonodavstvom.
 
U temeljnim odredbama Ustava Republike Hrvatske u članku 3. utvrđeno je da su sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina podsjeća na brojne aktivnosti koje Vlada Republike Hrvatske i Ured kontinuirano poduzimaju na području integracije pripadnika romske nacionalne manjine te potporu koju pružaju institucijama na područnoj i lokalnoj razini u planiranju i realizaciji aktivnosti te poziva sve nadležne institucije na dijalog u duhu navedenih vrednota s ciljem rješavanja problema.
 
Ured ukazuje i na neprihvatljivost dijela medijskih napisa u kontekstu mogućeg prosvjeda usmjerenog na jednu nacionalnu manjinu, podsjećajući da je pored ustavnog jamstva prava na javno okupljanje i mirni prosvjed, člankom 39. Ustava Republike Hrvatske zabranjeno i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti.
 
Pored navedenog, ukazujemo na zabranu diskriminacije te prekršajne odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije vezane uz uznemiravanje, odnosno prouzročenja straha drugome ili stvaranja neprijateljskog, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu ili izražavanju i spolnoj orijentaciji.

Zaključno, upozoravamo na odredbe Kaznenog zakona o kažnjivosti javnog poticanja na nasilje i mržnju, prema kojima će se kazniti osoba koja putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, jezika, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina.
 
Ured za ljudska prava i  prava nacionalnih manjina kao stručna služba Vlade i dalje će usmjeravati i intenzivirati aktivnosti na sustavnoj provedbi vladinih strategija, programa i planova kojima je cilj unaprjeđenje i zaštita ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, zaštita od bilo kakve diskriminacije, poštivanje različitosti, razvijanja tolerancije i razumijevanja u širem demokratskom ozračju.
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Pisane vijesti