Održan sastanak regionalne stručne skupine na temu suzbijanja trgovanja ljudima

Slika /slike/Foto vijesti 2021/Naslovna 1 UNODC.jpg
Ured Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (UNODC), u suradnji s nacionalnim koordinatorom za suzbijanje trgovanja ljudima Republike Hrvatske, g. Alenom Tahirijem, univ. spec. pol, kao domaćinom i suorganizatorom te Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Švedske i Ministarstvom Europe i vanjskih poslova Republike Francuske, održao je sastanak regionalne stručne skupine (REGM) na temu „Trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, posebice žena i djevojčica, usmjereno na smanjenje potražnje u Jugoistočnoj Europi“. Sastanak je održan on line putem KUDO platforme, 11. i 12. svibnja 2021., a prisustvovali su mu predstavnici UNODC-a, OESS-a, Vijeća Europe, Europske unije, veleposlanici Republike Francuske, Kraljevine Španjolske i Kraljevine Švedske, predstavnici država Jugoistočne Europe, predstavnici organizacija civilnog društva te istaknuti stručnjaci na ovom području. 
 
Svrha ovog sastanka bila je unaprijediti raspravu usmjerenu ka smanjenju potražnje u svrhu seksualnog iskorištavanja, posebice žena i djevojčica, u Jugoistočnoj Europi. Sastanak je poslužio kao platforma za raspravu o međunarodnim obvezama, konceptualnom pristupu i odgovoru politike na čimbenike potražnje za seksualno iskorištavanje te razmjeni postojećih izazova i dobre prakse u rješavanju ovog globalnog problema.
 
Ravnatelj Ureda, g. Tahiri, kao nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, otvarajući ovaj sastanak regionalne stručne skupine (REGM) naglasio je izuzetno dobru suradnju Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske s Uredom UNODC-a i svojim kolegama i kolegicama iz Jugoistočne Europe kao i Ministarstvima vanjskih poslova Švedske i Francuske. Naglasio je kako je izuzetno bitno uspostaviti specijalizirani, sveobuhvatni i interdisciplinarni sustav zaštite žrtava trgovanja ljudima koji primarno brine o interesima žrtava trgovanja ljudima počevši od rane identifikacije te pružanje svih oblika pomoći: zdravstvene, psihološke, socijalne, pravne pa sve do osiguravanja sigurnog smještaja i dobrovoljnog povratka u državu porijekla pri čemu je uloga i djelovanje organizacija civilnog društva, posebno u neposrednom kontaktu sa žrtvama, neprocjenjivo.
 
Tijekom prvog dana sastanka regionalne stručne skupine (REGM) održani su paneli na temu međunarodnog i regionalnog okvira za suzbijanje trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, suvremenih pristupa suzbijanju potražnje u svrhu seksualnog iskorištavanja iz perspektive država odredišta žrtava trgovanja ljudima, predstavljane su nacionalne prakse u suzbijanju trgovanja ljudima radi seksualnog iskorištavanja iz perspektive kaznenih sustava država Jugoistočne Europe kao i perspektiva organizacija civilnog društva i privatnog sektora u suzbijanju trgovanja ljudima.
 
Drugog dana predstavljena je EU strategija suzbijanja trgovanja ljudima 2021. – 2025., prezentirana su nedavna istraživanja, politike i inicijative na području suzbijanja trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, nacionalni referalni sustavi i postojeća praksa u državama Jugoistočne Europe te uloga organizacija civilnog društva u smanjenju potražnje radi seksualnog iskorištavanja žrtava.
 
Očekuje se da će ovaj sastanak pružiti konkretne mjere za buduće djelovanje na regionalnoj, subregionalnoj ili bilateralnoj razini, uključujući suradnju s međunarodnim organizacijama te doprinijeti smanjenju potražnje u odnosu na sve oblike iskorištavanja, a osobito za seksualnim iskorištavanjem žrtava trgovanja ljudima.Pisane vijesti