Održan seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Osijeku

Slika /slike/Osijek_vijeća i predstavnici.JPG
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine  organizirao je seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji je održan 10. listopada 2019. godine  u Osijeku u Vijećnici Osječko-baranjske županije.

Na navedenom skupu bilo je riječi o dosadašnjoj  ulozi i radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, o problemima s kojima se susreću pojedina vijeća,  te o primjerima dobre prakse u njihovom radu. Posebice je bilo riječi o jačanju uloge vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te što boljoj i učinkovitijoj suradnji s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Seminar je otvorio ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina g. Alen Tahiri, a sudionicima skupa su se obratili potpredsjednik Savjeta za nacionalne manjine g. Vladimir Ham, zamjenik župana Osječko-baranjske županije g. Goran Ivanović, predstavnica Ministarstva uprave gđa Ivana Ferara i predstavnica Grada Osijeka gđa. Vlatka Kalafatić.

Ravnatelj Ureda je istaknuo da je cilj seminara daljnje informiranje i educiranje članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina o njihovim pravima i obvezama koje proizlaze iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, motiviranje i poticanje na bolju suradnju vijeća i predstavnika sa tijelima lokalnih jedinica, kao i razmjena informacija o svim specifičnim problemima pripadnika nacionalnih manjina na području Osječko-baranjske županije.

Još jednom je naglašeno da je za pripadnike nacionalnih manjina važno  njihovo sudjelovanje u procesu odlučivanja te da su vijeća i predstavnici nacionalnih manjina partner lokalnoj i regionalnoj samoupravi koji putem svojih ovlasti, ali i šire, trebaju utjecati na efikasnije rješavanje nekih izraženih i specifičnih problema i potreba pripadnika nacionalnih manjina na određenim područjima.

Uz probleme, iznosili su se i primjeri dobre prakse i pozitivna iskustva u međusobnoj suradnji vijeća i predstavnika s upravnim tijelima Osječko-baranjske županije  i Grada Osijeka kao i upravnim tijelima ostalih lokalnih jedinica s toga područja.

Dan ranije, 9. listopada 2019. godine godine, predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Savjeta za nacionalne manjine održali su sastanak s predstavnicima Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije, a nakon toga sastanak s predstavnicima gradskih vijeća albanske, bošnjačke, mađarske, njemačke, slovačke i srpske nacionalne manjine, te predstavnicima crnogorske, makedonske i slovačke nacionalne manjine  u prostorijama koje je za njihov rad osigurao Grad Osijek.

Pisane vijesti