Održan treći u ciklusu seminara pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“ dana 5. travnja 2019. godine u Regionalnom centru Pravosudne akademije u Osijeku

Slika /slike/Foto vijesti 2019/Seminar Osijek 5. travnja 2019.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Pravosudnom akademijom i Centrom za mirovne studije, organizirao je dana 5. travnja 2019. godine u prostorijama Regionalnog centra Pravosudne akademije u Osijeku, stručni seminar pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“.
 
Riječ je o trećem u ciklusu stručnih seminara za suce, državne odvjetnike, policijske službenike, odvjetnike i predstavnike organizacija civilnog društva koji se organiziraju u okviru provedbe Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022.godine.         
 
Sudionicima seminara se uvodnim govorom obratio ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, g. Alen Tahiri, univ.spec.pol., a teme su izlagale voditeljice seminara Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske te Dijana Rizvić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.
 
Kroz seminar su prezentirani fenomeni zločina iz mržnje i govora mržnje iz kaznenopravnog i prekršajnopravnog aspekta, s naglaskom na materijalno-pravni okvir i pojavnosti u praksi, kriterije za identifikaciju zločina iz mržnje i diskriminacije, procesna prava žrtava kroz idealni kazneni i prekršajni postupak te praktične primjere i uočene izazove. Također, izložena je i relevantna praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na diskriminacijske predmete, s posebnim osvrtom na pitanje učinkovitosti istraga u predmetima protiv Republike Hrvatske.
 
O podršci i individualnoj procjeni potreba žrtava zločina iz mržnje izlagala je Kornelija Peašinović, stručna savjetnica u Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Osijeku.
 
Savjetnik u Vladinom uredu Kristijan Kevešević je u sklopu seminara predstavio kontinuirane kampanje koje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske provodi u cilju povećane svijesti javnosti te novu kampanju borbe protiv zločina iz mržnje i govora mržnje u obliku „bookmarka“ koji sadrži odredbu članka 87. stavka 21. Kaznenog zakona.

 
                  
  
                   
 
Na kraju seminara, ravnatelj Ureda podijelio je sudionicima certifikate o sudjelovanju.
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom, nastavit će ciklus organizacije seminara na temu odredaba Kaznenog zakona o zločinu iz mržnje i govoru mržnje za suce, državne odvjetnike, policijske službenike, odvjetnike i predstavnike organizacija civilnog društva.
 

Pisane vijesti