Održana početna konferencija projekta „INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja‟, sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF)

Slika /slike/Foto vijesti 2020/DSC02009.jpg
U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, dana 26. veljače 2020. godine, u Zagrebu, održana je početna konferencija projekta „INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja‟, sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) kojom se nastavlja dobra praksa korištenja inozemnih sredstava u svrhu nadgradnje sustava integracijske politike u Republici Hrvatskoj.
 
Opći cilj projekta je jačanje preduvjeta za socijalnu uključenost državljana trećih zemalja u hrvatsko društvo, a  same aktivnosti projekta biti će usmjerene na unapređenju sustava razvoja i praćenja nacionalnih politika integracije, jačanju međuresorne suradnje dionika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i senzibilizaciju ključnih dionika, uključujući i opću populaciju.
 
Konferenciju je uvodnim govorom otvorio ravnatelj Ureda g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., izrazivši zadovoljstvo zbog odaziva velikog broja predstavnika tijela države uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova na nacionalnoj i lokalnoj razini, predstavnika akademske javnosti i civilnog sektora te predstavnika vjerskih zajednica. Naglasio je kako je osnovni preduvjet uspješne integracije sinergijsko djelovanje svih dionika i intenziviranje suradnje nacionalne i lokalne razine u osmišljavanju i provedbi integracijskih mjera. Ravnatelj Ureda također se osvrnuo na nužnost senzibilizacije stručne ali i opće javnosti naglašavajući pritom važnost međusobnog upoznavanja i nadilaženja predrasuda.
Nadalje državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, g. Žarko Katić, u uvodnom je govoru podsjetio na obveze koje je Republika Hrvatska preuzela sudjelovanjem u Europskom programu preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite te se također osvrnuo na nužnost osiguravanja socio-ekonomske integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita s ciljem prevencije sekundarnih migracija.
 
U prvom djelu konferencije voditeljica Službe za ljudska prava, gđa Danijela Gaube i savjetnica u Vladi i Vladinom Uredu gđa Mirela Šavrljuga, predstavila su  strateške i projektne aktivnosti Ureda kao koordinativnog tijela u postupku uključivanja u društvo azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom te detaljnije dale uvidu u predstojeće aktivnosti projekta.  
Sukladno navedenom projektom su predviđene različite aktivnosti: istraživačke, edukacijske, aktivnosti jačanja svijesti o izazovima integracije, javna događanja u vidu konferencija, međunarodnog stručnog skupa i okruglih stolova usmjerenih općoj i stručnoj javnosti te djeci i mladima, koordinacijske aktivnosti, studijska putovanja te publikacijske aktivnosti. Posebno će se ciljati intenziviranju suradnje s lokalnom razinom kroz imenovanje koordinatora za integraciju na lokalnoj razini te suradnje s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita kroz osnivanje savjetodavne skupine mladih.
 
Drugi dio konferencije tematski je obuhvatio ulogu jedinica lokalne samouprave u prihvatu i integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Govorili su izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak s Pravnog fakulteta u Zagrebu, mr. sc. Romano Kristić, pročelnik Upravnog odijela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka i gđa Natalija Havelka ispred Centra za mir, nenasilje i ljudska prava.
Vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u Europskom programu preseljenja, predstavljen je Grad Karlovac kao primjer dobre prakse kad je riječ o sinergijskom djelovanju lokalnih struktura vlasti, javnih ustanova i zajednice u omogućavanju i olakšavanju integracije novo pristiglih sugrađana. Navedenu dobru praksu predstavili su gradonačelnik Grada Karlovca, g. Damir Mandić, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice (JRS) g. Tvrtko Barun, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Karlovac g. Admir ef. Muhić i na kraju predstojnica Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Karlovcu gđa Ivana Mehle.
 
Ukupna vrijednosti projekta  „INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja‟ je 6.230.660,00 HRK, od čega je 25% financirano iz nacionalnog proračuna, dok je 75%  sufinancirano sredstvima iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).
Predviđeno je trajanje projekta 36 mjeseci, a provedbena faza projekta trajat će do prosinca 2022. godine.Pisane vijesti