Održane javne rasprave o nacrtu Nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020. godine
Javne rasprave o nacrtu Strategije usredotočile su se na sljedeće teme:
  • Obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine
  • Stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine
  • Legalizacija objekata u posjedu pripadnika romske nacionalne manjine
  • Legalizacija romskih naselja
  • Socijalna zaštita pripadnika romske nacionalne manjine
  • Javni radovi
  • Zapošljavanje pripadnika romske nacionalne manjine
  • Statusna pitanja pripadnika romske nacionalne manjine
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ovim putem zahvaljuje svima koji su se odazvali na javno savjetovanje i svojim komentarima, pisanim ili usmenim, doprinijeli izradi Nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020. godine.
Ured će u skorom roku objaviti obrazloženja svih prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Stranica