Održane posljednje dvije virtualne konferencije na temu uključivanja Roma

Slika /slike/Foto vijesti 2021/PSO_ZZS3.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina od 8. do 14. prosinca 2020. godine održao je dvije nacionalne virtualne konferencije; jedna konferencija bila je posvećena tematici prostornog uređenja, stanovanja i zaštite okoliša, dok je druga tematizirala zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, a u kontekstu uključivanja pripadnika/ca romske nacionalne manjine u društvo.
 
Sudionici konferencija imali su priliku pogledati izlaganja autora i autorica stručnih publikacija „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša“ i „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: zdravstvena zaštita i socijalna skrb“. Uvodne govore na objema konferencijama održao je ravnatelj Ureda, Alen Tahiri, a izlaganja su održali i predstavnici/e relevantnih institucija. Sudionici su se također imali priliku uključiti u virtualne rasprave koje su bile organizirane kao dio konzultacijskog procesa u izradi novog strateškog dokumenta, Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine.
 
Navedene virtualne konferencije posljednje su u nizu virtualnih konferencija koje je Ured održao ove godine predstavivši svih pet stručnih publikacija izrađenih u okviru projekta „Uključivanje Roma: Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – Faza I“. Publikacije su nastale u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a sadrže rezultate istraživanja o uključenosti Roma u ključna područja života – obrazovanje i zapošljavanje, zdravstvo i socijalnu skrb, prostorno uređenje, stanovanje i zaštitu okoliša te društveni život, kao i podatke o iskustvima diskriminacije te  podatke o položaju žena, djece i mladih Roma.
 
Izlaganja s konferencija dostupna su za pregled na stranici https://ukljucivanje-roma.com/.
 
Publikaciju „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša“ možete preuzeti ovdje.
 
Publikaciju „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: zdravstvena zaštita i socijalna skrb“ možete preuzeti ovdje.

Pisane vijesti