OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina raspisuje OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, za 1 savjetnika u Vladi i Vladinom uredu i 1 stručnog suradnika.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa na web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr.
 
Oglas je na web-stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/oglasi-na-odredjeno-vrijeme/11820?nid=8447 objavljen dana 10. listopada 2019. godine.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10000 Zagreb, s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu“ (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).
 
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljena najmanje 5 dana prije njegovog održavanja, na web-stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja prijavljenih na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Pisane vijesti