Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, za 1 savjetnika/cu u Vladi i Vladinom uredu, 1 stručnog/u savjetnika/cu i 1 stručnog/u suradnika/cu,.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, https://mpu.gov.hr/.
 
Oglas je na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/oglasi-na-odredjeno-vrijeme-22301/22301?nid=9505  objavljen dana 3. veljače 2021. godine.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10000 Zagreb, s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu“ (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).
 
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljena najmanje 5 dana prije njegovog održavanja, na web-stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja prijavljenih na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Pisane vijesti