Otvorene prijave za trening mladih Romkinja i Roma

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina organizira trening za mlade Romkinje i Rome u cilju izgradnje kapaciteta za aktivno uključivanje u provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Trening je dio projekta Ureda koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda i provodi se za unaprjeđenje položaja pripadnika/ca romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Ovim putem pozivamo sve mlade Romkinje i Rome zainteresirane za ovu temu da se prijave na trening.
Isti trening održat će se u dva ljetna termina – prvi od 7. do 10. srpnja i drugi od 25. do 28. kolovoza 2020. u Poreču te se zainteresirani sudionici/e mogu prijaviti za jedan od dva ponuđena termina.

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju do 26. lipnja 2020. na email esf@uljppnm.vlada.hr.
 


Pisane vijesti