Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama

Objavljen je poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na određeno vrijeme na radno mjesto stručni/a savjetnik/ca za potrebe rada na projektu pod nazivom „Uključivanje Roma: Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I, a koji je objavljen dana 13. svibnja 2021. godine na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva pravosuđa i uprave i  Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Poziv za razgovor (intervju)

Pisane vijesti