PRISTUPNI PROGRAM ZA ROME

Pristupni program za Rome na Srednjeeuropskom sveučilištu (Budimpešta) objavljuje poziv za prijave za školsku godinu (2011/2012). Rok za prijave je 13. svibnja 2011.

Više obavijesti dostupno je na https://rap.ceu.hu/Pisane vijesti