Ravnatelj ureda otvorio Međunarodnu konferenciju „Integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita – prijenos dobrih praksi na europskoj i međunarodnoj razini“

Slika /slike/Foto vijesti 2022/Zagreb, 13.-14.10.2022.jpg
U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, dana 13. i 14.  listopada 2022. godine, u dvorani hotela International u Zagrebu, održava se Međunarodna konferencija pod nazivom „Integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita – prijenos dobrih praksi na europskoj i međunarodnoj razini. Cilj ove konferencije je razmjena primjera dobrih praksi, a kako bi se postojeći sustavi integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita uzajamno uskladili i unaprijedili.
 
Konferenciju je uvodnim govorom otvorio ispred Ureda g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., a koji je ujedno i predsjednik Stalnog povjerenstva za integraciju stranaca u hrvatsko društvo, naglasivši važnost pojma integracije kao dvosmjernog i višedimenzionalnog procesa. G. Tahiri istaknuo je napore Republike Hrvatske u osiguravanju višerazinskog pristupa integraciji osoba kojima je određena međunarodna zaštita, kroz formaliziranje suradnje s lokalnim vlastima te kroz interaktivne edukacijske aktivnosti namijenjene predstavnicima ustanova i organizacija koje djeluju na lokalnoj razini. Isto tako je naglasio kako Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina provodi niz aktivnosti informiranja i senzibilizacije opće, lokalne i stručne javnosti o zajamčenim pravima u sustavu integracije, primjeni antidiskriminacijskih načela te uspješnim modelima međuresorne suradnje, kao i kulturnim i tradicijskim posebnostima državljana trećih zemalja. Na kraju svog govora, g. Tahiri ukazao je na važnost uloge svakog pojedinca u kreiranju društva dobrodošlice.
 
Također u uvodnom panelu pod nazivom „Europski i međunarodni okvir za uključivanje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita“ nazočnima su se također obratili g. Triantafillos Loukarelis, predsjednik Upravnog odbora za borbu protiv diskriminacije, promicanje različitosti i uključivosti Vijeća Europe, koji je okupljenima predstavio  Preporuke CM/Rec (2022)10 Odbora ministara državama članicama o višerazinskim politikama i upravljanju za interkulturalnu integracija na nacionalnoj razini,  gđa Anita Vella, voditeljica Jedinice C.2. zakoniti putevi i integracija pri Europskoj komisiji, koja je prezentirala Akcijski plan Europske unije za integraciju i uključivanje za razdoblje od 2021.-2027. godine i g. Mark Boekwijt, predstavnik Grada Amsterdama u Partnerstvu za uključivanje migranata i izbjeglica u okviru Plana Europske unije za gradove, a koji je prezentirao Akcijski plan djelovanja Partnerstva za 2021. i 2022. godinu.
 
Također do kraja prvog dana konferencije sudionici su se imali vremena upoznati sa uspostavom i djelovanjem one-stop-shop integracijskih centara korištenjem novih tehnologija za pružanje informacija i usluga u području integracije te dobiti uvid u funkcioniranje lokalnih zajednica kao stupova dugoročne integracije.
 
Drugi dan konferencije poslužit će za rasprave koje se odnose na provedbu stručnih praksi i programa mentorstva u privatnom sektoru – perspektiva poslodavaca, zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja u kontekstu prisilnih migracija te društveno participiranje i inkluzivna uloga lokalnih zajednica na kojima će također sudjelovati niz renomiranih stručnjaka iz zemlje i inozemstva. 
Konferencija je organizirana u sklopu projekta „INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja‟, sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).


Pisane vijesti