Ravnatelj Ureda, sudionik ključnog panela na temu internacionalnog konteksta, na konferenciji „Irish Travellers / Mincéirs and the State, 1922-2022“ u Irskoj

Slika /slike/Foto vijesti 2022/Irska 2022 (1).jpg
Gospodin Alen Tahiri, univ. spec. pol., ispred Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, sudjeluje na dvodnevnoj konferenciji  „Irish Travellers / Mincéirs and the State, 1922-2022“ u organizaciji Sveučilišta Galway u Irskoj.  Konferencija ima za cilj ispitati iskustva irskih putnika i Roma s diskriminacijom od osnutka države s naglaskom na ulogu države, no uključuje i međunarodnu perspektivu te prezentaciju primjera dobre prakse.

Kao jedan od ključnih panelista, gospodin Tahiri je prezentirao sveobuhvatni zakonodavni okvir zaštite prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj kao i  pozitivne rezultate u obrazovanju Roma koje nacionalni dionici povezuju s kontinuiranom provedbom nacionalnih politika usmjerenih Romima.

Referirajući se na prvi Nacionalni plan za uključivanje Roma i njegove nasljednike, istaknuo je kako su „…od 2003. godine do danas vlade Republike Hrvatske pokazale političku odlučnost i kontinuirano prepoznavanje nužnosti rješavanja potreba najpotrebitije skupine u hrvatskom društvu – Roma.“
Naglasio je i da izazova još uvijek ne nedostaje, ali da je novi Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, prije svega rezultat lekcija naučenih u provedbi prethodnih dokumenata te da, između ostalog, donosi inovativne holističke intervencije temeljene na antidiskriminatornom i participativnom pristupu.Pisane vijesti