Seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Daruvar, 11. studenoga 2014. godine

Slika /arhiva/stories/seminar_daruvar.jpg

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine održao je 11. studenoga 2014. godine u velikoj vijećnici Grada Daruvara seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.


Na seminaru su sudjelovali, uz predstavnike Ureda i Savjeta za nacionalne manjine, i članovi koordinacija, vijeća i predstavnici nacionalnih manjina i predstavnici tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije te predstavnici Minstarstva uprave.

Sudionicima seminara su se obratili pomoćnica ravnatelja Ureda gđa. Bahrija Sejfić, predsjednik Savjeta g. Aleksandar Tolnauer i g. Sulejman Tabaković, savjetnik u Ministarstvu uprave, a o manjiskim pitanjima svoja izlaganja su iznijeli i zamjenik i zamjenica župana te savjetnik za pitanja nacionalnih manjina Bjelovarsko-bilogorske županije i gradonačenik Grada Daruvara.

U raspravi su se analizirali problemi u funkcioniranju vijeća i predstavnika, ali i iznosili primjeri dobre prakse i uspješne suradnje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s tijelima lokalnih jedinica. Raspravljalo se je i o problemima s kojima se susreću pripadnici nacionalnih manjina pri ostvarenju svojih prava na ovom području.

Također je bilo riječi i o izborima za vijeća i predstavnike naconalnih manjina koji će se održati iduće godine te su se i na ovom savjetovanju pripadnici nacionalnih manjina pozvali da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje predstavnike koji će na lokalnoj razini, kao savjetodavna tijela, osigurati sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima a s ciljem očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu.

Pisane vijesti