TAIEX Seminar o implementaciji Direktive 2011/36/EU o suzbijanju trgovanja ljudima Sarajevo, 19-20 rujna 2013

Slika /arhiva/stories/sarajevo.jpg

U sklopu TAIEX Instrumenta Europske Komisije, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je organiziralo seminar o implementaciji Direktive 2011/36/EU o suzbijanju trgovanja ljudima koji se održavao od 19 do 20 rujna 2013 godine u Sarajevu. Na ovom seminaru su uz predstavnike zemalja članice Europske unije sudjelovali i predstavnici zemalja regije izvan Europske unije.


Seminar su otvorili ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine g. Fahrudin Radoncic te su posebno izlaganje imale i koordinatorica Europske unije za suzbijanje trgovanja ljudima gđa. Myria Vassiliadou te izvršna tajnica Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima gđa. Petya Nestorova.
Naglašena je važnost da zemlje članice Europske unije u praksi implementiraju zakonodavne odredbe vezane uz suzbijanje trgovanja ljudima te puno poštivanje standarda EU u ovom području.

Republiku Hrvatsku su predstavljali mr.sc. Branko Sočanac, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima i Maja Bukša, pomoćnica ravnatelja.
g. Sočanac je prenio iskustva Republike Hrvatske u transpoziciji Direktive 2011/36/EU o suzbijanju trgovanja ljudima u hrvatsko zakonodavstvo.

Unutar ovog seminara, kao popratni događaj, organiziran je i sastanak nacionalnih koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima JI Europe. Na navedenom sastanku također su sudjelovale i gđa. Vassiliadou te gđa. Nestorova.

Pisane vijesti