U Splitu održan peti stručni seminar „Suzbijanje trgovanja ljudima“

Slika /slike/Foto vijesti 2022/Split 28.04.2022. (1).jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Pravosudnom akademijom, organizirao je dana 28. travnja 2022., u Hotelu Park u Splitu, stručni seminar pod nazivom „Suzbijanje trgovanja ljudima“.
 
Riječ je o petom stručnom seminaru za suce i državne odvjetnike, koji su organizirani u okviru provedbe Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021., radi podizanja svijesti pravosudnih dužnosnika o kaznenom djelu trgovanja ljudima i što učinkovitijeg procesuiranja ovog kaznenog djela, ali i razumijevanja psiholoških utjecaja traume na žrtve kaznenog djela trgovanja ljudima kao potencijalne svjedoke u postupku.
 
Sudionicima seminara su se uvodnim govorom obratili g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, gđa Verica Orešić Cvitan, v.d., ravnatelja Pravosudne akademije i g. Bruno Klein, predsjednik Županijskog suda u Splitu.
 
Ravnatelj Ureda je nakon uvodnog obraćanja u kojem je zahvalio svim sudionicima na odazivu te Pravosudnoj akademiji na suorganizaciji, istaknuo važnost održavanja ove edukacije jer uz prevenciju, upravo edukacija ciljanih skupina predstavlja vrlo važan podržavajući dio cjelokupne strategije suzbijanja trgovanja ljudima uspostavljene u Republici Hrvatskoj.
 
Također je naglasio da su seminari organizirani i radi provedbe preporuka relevantnih međunarodnih i drugih institucija (Vijeća Europe, GRETA-e, OSCE/OESS i State Department-a SAD-a) koje su adresirane na pravosuđe odnosno pravosudne institucije Republike Hrvatske, a ističu potrebu dodatnog educiranja sudaca i državnih odvjetnika radi prepoznavanja kompleksnosti kaznenog djela trgovanja ljudima te njihove senzibilizacije na pristup usmjeren na žrtvu.
 
Voditelji seminara, Tomislav Brđanović, sudac Županijskog suda u Varaždinu i Goran Supančić, zamjenik županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, prezentirali su fenomen trgovanja ljudima kroz domaće i međunarodne izvore. Kroz seminar su izloženi i procesni aspekti ovog kaznenog djela, identifikacija i položaj žrtve te suradnja državnog odvjetnika i policije. Prezentirana je postojeća sudska praksa i sudska „politika kažnjavanja“ s time da je naglasak seminara bio na radu u grupama kroz rješavanje praktičnih primjera.
 
Na kraju seminara ravnatelj Ureda je sudionicima podijelio certifikate o sudjelovanju na seminaru.Pisane vijesti