U Zagrebu održan stručni seminar Suzbijanje trgovanja ljudima

Slika /slike/Foto vijesti 2021/MPU 17.12.2021..jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Pravosudnom akademijom, organizirao je dana 17. prosinca 2021. u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave stručni seminar pod nazivom „Suzbijanje trgovanja ljudima“.
 
Riječ je o trećem stručnom seminaru za suce i državne odvjetnike, koji su organizirani u okviru provedbe Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021., radi podizanja svijesti pravosudnih dužnosnika o kaznenom djelu trgovanja ljudima i što učinkovitijeg procesuiranja ovog kaznenog djela, ali i razumijevanja psiholoških utjecaja traume na žrtve kaznenog djela trgovanja ljudima kao potencijalne svjedoke u postupku.
 
Sudionicima seminara su se uvodnim govorom obratili državni tajnik Ministarstva pravosuđa i uprave, g. Juro Martinović, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol. te gđa. Kristina Bekavac, ispred Pravosudne akademije. Ravnatelj Ureda je zahvalio svim sudionicima na odazivu te Pravosudnoj akademiji na suorganizaciji te je istaknuo važnost održavanja ove edukacije jer uz prevenciju, upravo edukacija ciljanih skupina predstavlja vrlo važan podržavajući dio cjelokupne strategije suzbijanja trgovanja ljudima uspostavljene u Republici Hrvatskoj.
 
Voditelji seminara, Tomislav Brđanović, sudac Županijskog suda u Varaždinu i Goran Supančić, zamjenik županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, prezentirali su fenomen trgovanja ljudima kroz domaće i međunarodne izvore. Kroz seminar su izloženi i procesni aspekti ovog kaznenog djela, identifikacija i položaj žrtve te suradnja državnog odvjetnika i policije. Prezentirana je postojeća sudska praksa i sudska „politika kažnjavanja“ s time da je naglasak seminara bio na radu u grupama kroz rješavanje praktičnih primjera.
 
Na kraju seminara ravnatelj Ureda podijelio je sudionicima certifikate o sudjelovanju.
 

Pisane vijesti