Videografika: Uključivanje osoba pod međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo

Slika /slike/Foto vijesti 2021/Videografika1.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izradio je informativnu videografiku sa svrhom podizanja svijesti o važnosti uspješne integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Izrada videografike dio je projekta INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinaciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) čiji je cilj jačanje preduvjeta za socijalnu uključenost državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj.
Cilj je videografike promicanje prihvaćanja i uključivanja u društvo državljana trećih zemalja koji traže međunarodnu zaštitu te onih kojima je odobrena putem preglednog i sažetog prikaza njihovih prava i obveza te izazova s kojima se na tom putu susreću.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da je koriste u svrhu promocije integracije osoba koje su bile prisiljene napustiti svoje zemlje, a utočište su našle u Republici Hrvatskoj.

Videografiku možete pogledati i podijeliti ovdje: https://youtu.be/qaYHJ_QClOQ

Pisane vijesti