Etički kodeks državnih službenika

Etičkim kodeksom državnih službenika uređuju se pravila dobrog ponašanja službenika utemeljena na Ustavu, ratificiranim i objavljenim međunarodnim ugovorima te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.
 
Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i međusobnim odnosima državnih službenika. Primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu prate povjerenici za etiku.
 
Povjerenici za etiku zaprimaju pritužbe službenika, građana i drugih osoba na neetičko i moguće koruptivno postupanje službenika, promoviraju etičko postupanje u međusobnim odnosima državnih službenika i etičko postupanje službenika prema građanima.
 
Povjerenik za etiku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je Milena Čalić Jelić, koji je dostupan uz broj telefona 01/6303-993 ili putem e-mail adrese milena.calic.jelic@uljppnm.gov.hr