Zaštita osobnih podataka

Slika /slike/banner/Zastita osobnih podataka.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obrađuje osobne podatke građana (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti. 
 
Podaci koje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina prikuplja i analizira su:
 • podaci o zaposlenicima
 • evidencija prisustva zaposlenika
 • podaci za prijem u državnu službu i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • podaci o vanjskim suradnicima
 • podaci o imenovanim članovima povjerenstava, radnih skupina i drugih radnih tijela
 • evidencija zahtjeva i načina rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • evidencija zahtjeva i odgovora na upite
 • evidencija podataka vezanih uz ostvarivanje financijske pomoći koju dodjeljuje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 • podaci vezani uz financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva
 • evidencija posjetitelja službenih prostorija
 • evidencija podataka vezanih uz prisutnost na sastancima u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 • podaci u okviru evidencije adresa i kontakata županijskih koordinacija za ljudska prava 
 • evidencija o komentarima prikupljenima s portala e-Savjetovanje


Primatelji osobnih podataka

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.
 
Prava ispitanika


Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:
 • pravo na pristup osobnim podacima
 • ispravak osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim osnovama
 • ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama
 • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se  uputiti na adresu elektroničke pošte zastitapodataka@uljppnm.vlada.hr.
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.
Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.
 
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: zastitapodataka@uljppnm.vlada.hr
ili putem pošte:
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina:
n/r Službenik za zaštitu osobnih podataka
Mesnička 23
10 000 Zagreb