Nacionalna platforma za Rome

Slika /slike/4dcb8edda89a6b6b9a7104d6f41ab124.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održao je četiri regionalne diskusije u okviru Nacionalne platforme za Rome i to u Sisku (22. i 23. rujna), Čakovcu (6. i 7. listopada), Crikvenici (26. i 27. listopada) i Belom Manastiru (3. i 4. studenog). Potporu provedbi projekta Nacionalna platforma za Rome – Živjeti jednakost pruža Europska unija, preko natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za sve države članice u okviru kreiranja nacionalnih platformi za Rome u skladu s Europskom platformom.

Nacionalna platforma usko je vezana uz provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. godine, i zamišljena je kao prostor za dijalog svih dionika provedbe navedenog strateškog dokumenta, kao i provedbenog Akcijskog plana.  Nacionalna platforma omogućava dijeljenje primjera dobrih praksi na lokalnoj, nacionalnoj, ali i europskoj razini te bi dugoročno trebala postati važnim dijelom mehanizma provedbe, praćenja, evaluacije i revizije NSUR-a na svim navedenim razinama, uz uključivanje svih dionika.

Regionalne diskusije koncipirane su kao facilitirane diskusije o izazovima s kojima se na terenu susreću pripadnici romske zajednice, čiji će rezultati, zajedno s rezultatima održanih fokusiranih grupa i zaključcima evaluacije, biti predložak za izradu novog provedbenog dokumenta Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020.

Na svakoj od regionalnih diskusija  tijekom dva dana sudjelovalo je preko četrdeset lokalnih sudionika - predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave, vijeća romske nacionalne manjine, romskih i proromskih udruga, razvojnih agencija, institucija s područja obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i socijalne skrbi, te inozemnih gostiju koji su primjerima dobre prakse dali dodatnu vrijednost za planiranje novih inicijativa usmjerenih na sveobuhvatnu integraciju pripadnika romske populacije. Tijekom dva dana trajanja diskusija razmotrili su dosad učinjeno, trenutne prepreke i mogućnosti konkretnih aktivnosti u sljedeće četiri godine.

Dugoročni cilj Nacionalne platforme za uključivanje Roma je postati važnim dijelom mehanizma provedbe, praćenja, evaluacije i revizije strateškog i provedbenog dokumenta na svim razinama uz uključivanje svih dionika.