Europski socijalni fond (ESF)

Slika /slike/shutterstock_86873386_cr(1).jpg
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske provodi projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (ESF) pod nazivom Uključivanje Roma - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine (faza I).

Cilj projekta je doprinijeti ukupnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo te unaprijediti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma (dalje u tekstu: NSUR).

Opis: Projektom su planirane brojne aktivnosti usmjerene promociji obrazovanja uz provođenje nacionalne kampanje o važnosti obrazovanja Roma u kontekstu njihova uključivanja u društvo, a koja obuhvaća medijsku kampanju te održavanje nacionalne konferencije i regionalnih okruglih stolova. Također će se provoditi aktivnosti informiranja javnosti o specifičnostima položaja žena, djece i mladih pripadnika romske nacionalne manjine uz pripremu analize dostupnih empirijskih podataka te izradu i prezentaciju publikacije na ovu temu. Uz navedeno, o položaju žena, djece i mladih javnost će se informirati kroz javno prikazivanje dokumentarnog filma o uspješnim Romkinjama te izložbu video materijala o djeci i mladim Romima. U svrhu jačanja koordinacijske uloge Ureda te jačanja kapaciteta stručnjaka i predstavnika tijela uključenih u provedbu NSUR-a, organizirat će se regionalne sjednice Povjerenstva ili Radne skupine za praćenje NSUR-a i studijsko putovanje. Također, u okviru projekta će se izraditi četiri tematske analize o specifičnostima položaja Roma u pojedinim područjima života koje će biti publicirane i prezentirane putem nacionalnih konferencija. Konačno, provodit će se treninzi za mlade pripadnike romske nacionalne manjine o praćenju i provedbi NSUR-a te studijsko putovanje s ciljem omogućavanja neposrednog uvida u postojeće dobre prakse.

Specifični ciljevi projekta:
1. Podizanje razine svijesti javnosti kao i pripadnika romske nacionalne manjine o važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, potrebi prevencije ispadanja iz srednjoškolskog obrazovanja te nepovoljnom položaju žena, djece i mladih pripadnika romske nacionalne manjine
2. Jačanje koordinacijske uloge Ureda te jačanje kapaciteta predstavnika tijela uključenih u provedbu NSUR-a
3. Unaprjeđenje sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u provedbi NSUR-a.

Rezultati:
1. Povećana razina svijesti javnosti i Roma o važnosti predškole i srednjoškolskog obrazovanja te o položaju žena, djece i mladih Roma
2. Ojačana koordinacijska uloga Ureda kao i kapaciteti predstavnika tijela koja provode NSUR
3. Unaprijeđeno sudjelovanje Roma u provedbi NSUR-a.

Ciljane skupine: predstavnici Ureda i tijela zaduženih za provedbu NSUR-a (predstavnici javne uprave, članovi Povjerenstva i Radne skupine za praćenje NSUR-a) te pripadnici romske nacionalne manjine.

Ukupna vrijednost projekta je 10.853.065,12 HRK, od čega 85%, odnosno 9.225.105,35 HRK sufinancira EU iz ESF-a, dok je 15%, odnosno 1.627.959,77 HRK nacionalno sufinanciranje. Projekt se provodi u trajanju od 36 mjeseci u razdoblju od 1.3.2019. do 28.2.2020. godine.

Kontakt za više informacija:
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
T: +385 1 6303 936
E: esf@uljppnm.vlada.hr

Važne internetske stranice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr


Europska unija
Zajedno do fondova EU