Zapošljavanje

Poziv za iskaz interesa za premještaj u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina od 31. kolovoza 2023.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama
Objava rezultata prve faze testiranja
Objava rezultata druge faze testiranja i obavijest o terminima održavanja razgovora (intervjua)
Rješenje o prijmu u državnu službu od 20.04.2023. godine

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
Poziv na testiranje kandidatima/kinjama
Objava rezultata prve faze testiranja
Objava rezultata druge faze testiranja i obavijest o terminima održavanja razgovora (intervjua)
Rješenje o prijamu u državnu službu - savjetnik/ca u Vladi i Vladinom uredu
Rješenje o prijamu u državnu službu -  administrativni tajnik/ca

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od 17.02.2022.
Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama
Odluka o obustavi oglasa

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama
Rješenje o prijamu u državnu službu - stručni savjetnik na projektu Faze I - 25.6.2021.

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama
Rješenje o prijamu u državnu službu - savjetnik i Vladi i Vladinom uredu na projektu Faze II – 19.4.2021.
Rješenje o prijamu u državnu službu - stručni savjetnik na projektu Faze II – 19.4.2021.
Rješenje o prijamu u državnu službu - stručni suradnik na projektu Faze II – 19.4.2021.

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama
Rješenje o prijamu u državnu službu - stručni suradnik na projektu Faze I – 19.4.2021.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Poziv na testiranje kandidatima/kinjama
Objava rezultata prve faze testiranja i obavijest o rasporedu u grupe za drugu fazu testiranja
Objava rezultata druge faze testiranja i obavijest o terminima održavanj razgovora (intervjua)
Rješenje o prijmu u državnu službu - 15.03.2021.

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme – 28.11.2019.
Poziv na razgovor (intervju)-17.12.2019.
Rješenje o prijamu u državnu službu – stručni savjetnik u Službi za prava nacionalnih manjina– 23.01.2020.

Oglas za prijam u državnu sluzbu na određeno vrijeme
Poziv na razgovor-6.11.2019.
Rješenje o prijamu u državnu službu – savjetnik u Vladi i Vladinom uredu u Službi za ljudska prava – 6.12.2019.
Rješenje o prijamu u državnu službu - stručni suradnik u Službi za ljudska prava – 6.12.2019.

Javni natječaj za prijam u drzavnu službu na neodređeno vrijeme
Objava rezultata prve faze testiranja kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Poziv na testiranje kandidatima/kinjama
Poziv na razgovor
Rezultati 2. faze testiranja - stručni savjetnik u Službi za ljudska prava
Rezultati 2. faze testiranja - stručni suradnik u Službi za ljudska prava
Rezultati 2. faze testiranja - stručni suradnik u Službi za prava nacionalnih manjina
Rješenje o prijamu u državnu službu - stručni savjetnik u Službi za ljudska prava
Rješenje o prijamu u državnu službu - stručni suradnik u Službi za ljudska prava
Rješenje o prijamu u državnu službu - stručni suradnik u Službi za nacionalne manjine