O ravnatelju

mr.sc. Branko Sočanac

 • rođen 01. prosinca 1953.
 • oženjen, otac dvoje djece

Obrazovanje

 • specijalizacija iz područja  ljudskih prava, Oxford University, Engleska, 1996.
 • magisterij iz državno-političkih znanosti, Pravni fakultet Zagreb, 1980.
 • Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 1977.
 • Gimnazija V. Vitasović, Zagreb, 1972.

Profesionalna karijera

 • Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 • Predstojnik Ureda VRH za nacionalne manjine (kolovoz 2010-travanj 2012)
 • Voditelj Odsjeka za ljudska prava u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija (studeni 2008-kolovoz 2010)
 • Ministar-savjetnik zadužen za ljudska prava u Stalnoj misiji Republike Hrvatske, Ženeva (rujan 2002-kolovoz 2008)
 • Charge d’Affaires – u Stalnoj misiji Republike Hrvatske, Ženeva (rujan 2002.-ožujak 2003 i lipanj 2007-veljača 2008)
 • Načelnik Odjela za ljudska prava MVP (početak 1997-kraj 2001)
 • Viši savjetnik u Odjelu za ljudska prava MVP (1995-1996)
 • Profesor na srednjoj školi – društvena grupa predmeta (1981-1995)

Strani jezici

 • aktivno: engleski i francuski
 • pasivno: talijanski i njemački


Važnije funkcije

 • Predsjednik Odbora Vijeća Europe za pitanja Roma (CAHROM) 2016 i 2017
 • Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovanja ljudima
 • Nacionalna kontakt osoba EU za pitanja Roma  
 • Predsjednik Stalnog povjerenstva VRH za integraciju stranaca
 • Član Znanstvenog vijeća za mir i prava čovjeka HAZU
 • Član Pregovaračko tima za pristupanje RH EU – Poglavlje „Pravosuđe i temeljna prava“ 2010-2011
 • Član Odbora za stabilizaciju i pridruživanje RH – EU 2010-2011
 • Nacionalni koordinator za zločine iz mržnje OESS/ODIHR, 2008-sada (nekoliko izlaganja pred Stalnim vijećem OESS-a i ODIHR o situaciji u RH na odnosnom području)
 • Nacionalni koordinator za UN Savez civilizacija, 2008-2010 (jedan od pokretača Prve regionalne konferencije unutar ovog Saveza održane u Sarajevu 2010.)
 • Koordinator za srednju i istočnu Europu u Međunarodnoj organizaciji rada – ILO (lipanj 2007-lipanj 2008), amortiziranje negativnih posljedica u ILO-u u vezi sa azbestozom-tvornica Salonit
 • Potpredsjednik Biroa Svjetske konferencije protiv rasizma (Durban Review Conference), 2007-2008
 • Izvjestitelj UN Komisije za ljudska prava, 2003 (prvi hrvatski predstavnik u 50-godišnjoj povijesti najznačajnijeg tijela UN za područje ljudskih prava)
 • Regionalni kooordinator za ljudska prava u Istočnoeuropskoj skupini u UN-u, Ženeva, 2002 (medijator u podjeli mjesta unutar ove skupine između Armenije i Azerbajdžana)
 • Nacionalni koordinator za projekt Vijeća Europe Link Diversity, 2000-2001 
 • Nacionalni koordinator prvog radnog stola Pakta o stabilnosti za demokratizaciju i ljudska prava, 1999-2001
 • Tajnik Nacionalnog odbora za proslavu 50. obljetnice UN Opće deklaracije za ljudska prava, 1998
 • Tajnik Nacionalnog odbora za Međunarodno humanitario pravo, 1998-2002
 • Načelnik Odjela za ljudska prava u MVP RH 1997-2001
 • Voditelj nekoliko hrvatskih izaslanstava na međunarodnim forumima i konferencijama (UN - Razoružanje, Forum o manjinama, Međunarodni odbor crvenog križa, Predstavljanje nacionalnih izvješća prema konvenciji UN o pravima djeteta, OESS – Implementacijski sastanci ljudske dimenzije, EU- Pakt o stabilnosti, problematika Roma)
 • Suradnik za područje iseljeništva pri izradi Hrvatskog leksikona 1996-1997

Ostale funkcije

 • Voditelj programa podrške Romima u suradnji i putem programa EU (Senior Program Officer), 2010-2011
 • Član Mješovitih međuvladinih odbora za provedbu sporazuma o zaštiti nacionalnih manjina, 2010-2011
 • Voditelj izaslanstava RH na zasjedanjima Međunarodnog upravnog odbora Desetljeća za uključivanje Roma 2005-2015, 2010-2011
 • Voditelj Prve Radne skupine Povjerenstva za uključivanje Roma u kulturni i društveni život i provedbu međunarodnih dokumenata, 2010-2011
 • Član Povjerenstva za praćenje Nacionalnog programa za Rome, 2010-2011
 • Voditelj Radne skupine za Akcijski plan Desetljeća uključivanja Roma 2005-2015, 2010-2011
 • Predsjedavajući neformalnih konzultacija o rezoluciji UN Komisije za ljudska prava o prigovoru savjesti u vojnoj službi, 2002, 2004
 • Sudjelovanje u mnogim radnim skupinama UN Komisije za ljudska prava, 2002-2006 (pravo na razvoj, protokol protiv mučenja, protokol uz UN Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, rasizam i rasna diskriminacija, održivi razvoj…)
 • Savjetnik potpredsjednika UN Komisije za ljudska prava, 2004
 • Član Organizacijskog odbora Međunarodne konferencije o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Dubrovnik, rujan 2003
 • Član Vladinog Povjerenstva za socijalna pitanja i ljudska prava, 2001-2002
 • Član Povjerenstva Vlade RH za ljudska prava, 2001-2002
 • Član Nacionalnog odbora za obrazovanje o ljudskim pravima, 2001-2002
 • Član Vladinog koordinacijskog tijela za ljudska prava, 1997-2002
 • Član Vladina povjerenstva za NVO, 1998-2000
 • Član Vladina povjerenstva za Rome, 1999-2002
 • Potpredsjednik Organizacijskog odbora Međunarodne konferencije o ljudskim pravima i demokratizaciji, Dubrovnik, 8-10 listopad 2
 • Glavni koordinator za tehničku pomoć i savjetodavne usluge na nacionalnoj razini Ureda Visoke povjerenice UN za ljudska prava i organizator cijelog niza relevantnih aktivnosti (seminari, okrugli stolovi, predavanja) 1997-2001
 • Član Upravnog odbora za ljudska rava Vijeća Europe, 1997-2002
 • Glavni tajnik Nacionalnog odbora za 50. obljetnicu Europske konvencije o ljudskim pravima, 2000
 • Član Radne skupine Vijeća Europe za demokratizaciju, 1998-1999

Druge relevantne profesionalne aktivnosti

 • Predavanje za studente završne godine politologije sa zagrebačkog, beogradskog i slovenskog sveučilišta u okviru programa Centra za mirovne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti, Begovo razdolje, Medulin, Brijuni
 • Sudjelovanje i na desetine izlaganja na brojnim konferencijama, sastancima, seminarima u UN, VE,  OESS-u, EU, Desetljeću za uključivanje Roma 2005-2015 u period 1995-2011
 • Član Nacionalne delegacije pri predstavljanju periodičnog izvješća RH prema UN Konvenciji o ukidanju rasne diskriminacije, 2009
 • Pomoćnik koordinatora za razvoj Nacionalnog programa za zaštitu i promoviranje ljudskih prava u RH, 1997-2003
 • Član Nacionalne delegacije pri predstavljanju Inicijalnog i periodičnog izvješća RH prema UN Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, 1999 
 • Član Nacionalne delegacije pri predstavljanju Inicijalnog izvješća RH prema UN Međunarodnom paktu o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, 1998
 • Član Nacionalne delegacije pri obilježavanju 50. obljetnice Opće deklaracije o ljudskim pravima, Yalta, Ukrajina, 1998
 • Članak u Croatian International Relations Review o ljudskim pravima u RH, 1997
 • Član Nacionalne delegacije pri predstavljanju periodičnog izvješća RH prema UN Konvenciji protiv mučenja, 1996