7. sastanak Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključenost Vijeća Europe (CDADI) u Strasbourgu

Slika /slike/Foto vijesti 2023/7. sastanak CDADI.jpg
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gospodin Alen Tahiri, univ. spec. pol., sudjelovao je na 7. sastanku Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključenost Vijeća Europe (CDADI), koji se održao u razdoblju od 27. do 29. lipnja 2023., u Strasbourgu.

Ravnatelj Ureda istaknuo je, a vezano za održavanje devete međunarodne konferencije Romkinja, vjeru u poboljšanje položaja Romkinja i Roma u perspektivi uključivanja te je izrazio čestitke i zahvalnost Vladi Sjeverne Makedonije na stalnim naporima u uključivanju Roma u međunarodni kontekst, uključujući organizaciju konferencije. Osvrnuvši se na Nacrt Preporuke Odbora ministara državama članicama o aktivnom političkom sudjelovanju mladih nacionalnih manjina ravnatelj Ureda pozdravio je donošenje Preporuke te je napomenuo da je, usprkos kvalitetnom manjinskom zakonodavnom okviru u Republici Hrvatskoj, i dalje smanjena uključenost mladih pripadnika nacionalnih manjina u društvenom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini.
 
Predstavljena je i Studija o utjecaju sustava umjetne inteligencije na jednakost, uključujući rodnu ravnopravnost i diskriminaciju, a ravnatelj Ureda napomenuo je postojanje slučajeva u kojima je video nadzorom ugrožena privatnost građana i pravo na nepovredivost doma te je istaknuo brojne prednosti, ali i ugroze korištenja novih tehnologija, posebice umjetne inteligencije što upućuje na potrebu praćenja donošenja propisa kojima se regulira umjetna inteligencija s aspekta zaštite ljudskih prava.

Vezano za izgradnju kapaciteta i alata za integraciju migranata odnosno za suzbijanje diskriminacije, ravnatelj Ureda istaknuo je kontinuiranu provedbu aktivnosti usmjerenih na integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštite koja se posebice očituje u pristupu javnoj upravi. Također je obavijestio kako je Vlada Republike Hrvatske u ožujku donijela Nacionalni plan za zaštitu i promicanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje do 2027. godine uz dva provedbena akta - Akcijski plan za zaštitu i promicanje ljudskih prava za 2023. godinu i Akcijski plan za suzbijanje diskriminacije za 2023. godinu.

Ravnatelj Ureda podržao je napore u pripremi preporuke za suzbijanje zločina iz mržnje koja dopunjava i unapređuje standarde Vijeća Europe. Jednako tako pohvalio je pionirsku ulogu Vijeća Europe u zaštiti prava LGBTI+ osoba kao i u pružanju smjernica reformskim naporima u ovom području. Istaknuo je da će smjernice biti kvalitetna podloga u izradi Akcijskog plana za zaštitu i promicanje ljudskih prava i Akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2024. – 2025. godine.

Pisane vijesti