Konferencija „Ljudska prava pod okvirom zaštite od diskriminacije“

Slika /slike/Foto vijesti 2023/Konferencija _Ljudska prava pod okvirom zaštite od diskriminacije_1.jpg
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gospodin Alen Tahiri, univ.spec.pol., sudjelovao je na Konferenciji „Ljudska prava pod okvirom zaštite od diskriminacije“, 23. lipnja 2023., u organizaciji Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore u okviru predsjedanja Procesom suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP).

Konferencija je obuhvatila temu zaštite ljudskih prava kao i jačanje vladavine prava u procesu integracije Crne Gore s posebnim osvrtom na borbu protiv govora mržnje u okviru suzbijanja diskriminacije.

Ravnatelj Ureda, na poziv ministra za ljudska prava Crne Gore, gospodina Fatmira Gjeka, održao je izlaganje na temu „Zakonodavni i institucionalni okvir zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj“.

Uz ministrice i ministre ministarstva za ljudska prava i ministarstva rada s jugoistoka Europe odnosno iz Republike Albanije, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Rumunjske, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Slovenije i Republike Srbije, Republika Hrvatska prepoznata je kao izniman primjer dobre prakse u zaštiti ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

Ravnatelj Ureda predstavio je i djelatnost Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kroz koje je vidljiva međunarodna dimenzija znanja i iskustva stečenih sudjelovanjem u radu Skupine Europske Komisije na visokoj razini o ne-diskriminaciji, jednakosti i različitosti, Upravnom odboru za antidiskriminaciju različitost i uključivanje (CDADI), kao i brojnim stručnim tijelima poput: Skupine stručnjaka za Rome i putnike Vijeća Europe (ADI - ROM), Skupine stručnjaka za zločin iz mržnje (PC ADI - CH) te Regionalnoj stručnoj skupini za suzbijanje trgovanja ljudima, a koja blisko surađuje s UNODC-om.

Na marginama Konferencije održani su brojni bilateralni sastanci ravnatelja s ministrima iz više zemalja jugoistoka Europe a vezano uz angažman i suradnju s Uredom oko  metodologije izrade strateških dokumenata u području ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.Pisane vijesti