Povodom Međunarodnog dana migranata održana sjednica Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranca u hrvatsko društvo, dana 18. prosinca 2017. godine u Prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini

Slika /slike/Kutina_stalno POvjerenstvo 1.jpg
Dana 18. prosinca 2017. godine povodom Međunarodnog dana migranata u Prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini održana je druga ovogodišnja sjednica Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo (u nastavku: Stalno povjerenstvo) kojom je predsjedao mr.sc. Branko Sočanac, v.d. ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH (u nastavku: Ured). Stalno povjerenstvo tvore visoko rangirani predstavnici tijela državne uprave iz resora zaduženih za pitanja integracije, a koji su u obvezi sastajati se minimalno dva puta godišnje kako bi raspravljali o aktualnim izazovima integracije stranaca u hrvatsko društvo, te definirali smjernice za daljnje aktivnosti u ovom smislu. Shodno porastu broja državljana trećih zemalja koji ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj, druga ovogodišnja sjednice Stalnog povjerenstva održana je u sklopu terenskog posjeta Prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini (u nastavku: Prihvatilište).

Sjednicu je otvorio predsjednik Stalnog povjerenstva g. Sočanac koji je pozdravio prisutne te izrazio zadovoljstvo činjenicom da su sjednici, osim članova Stalnog povjerenstva, nazočili i predstavnici Međunarodne organizacije za migracije (IOM). Na početku je predstavljen rad Prihvatilišta za tražitelje azila u Kutini. Nazočni su upoznati sa statističkim podacima vezanim uz korisnike Prihvatilišta, te njihovim pravima i obvezama u statusu korisnika. Predstavljen je novi Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje 2017.-2019., koji je usvojen na 67. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 23. studenog 2017. godine., a kojim je obuhvaćeno sedam strateških područja te definirane sveobuhvatne integracijske mjere. Nazočnima je prezentiran napredak u ispunjavanju preuzetih obveza u okviru Europskog programa premještanja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koji ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite. Predstavnici Međunarodne organizacije za migracije (IOM) predstavili su pilot projekt ''Pružanje podrške Vladi Republike Hrvatske pri preseljenju izbjeglica''. Preduvjet uspješne integracije je osiguravanje stambenog smještaja osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita, te su, shodno tome, predstavljeni izazovi s kojima su se pružatelji ove usluge susreli u dosadašnjoj praksi. U odnosu na osiguravanje stambenog smještaja za azilante i osobe pod supsidijarnom zaštitom riječ, bitno je napomenuti da će, sukladno izmjenama i dopunama Zakona o  međunarodnoj i privremenoj zaštiti, s početkom 2018. godine pružanje ove usluge biti u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Sjednica je zaključena prezentacijom projektnih aktivnosti Ureda iz područja integracije, projekta IPA FF RAC 2012: ''Potpora provedbi politike za integraciju migranata'', te projekta ''Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita'', sufinanciranog u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), u okviru kojeg je i organiziran terenski posjet Prihvatilištu u Kutini kao jedna od koordinativnih projektnih aktivnosti koja za cilj ima jačanje kapaciteta dionika integracije te njihovo umrežavanje.
 

Pisane vijesti