Održana sjednica Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima – 21. prosinca 2017. godine

Slika /slike/Sjednica Nacionalnog odbora_20_12_2017.jpg
Dana 21. prosinca 2017. godine u Vladi Republike Hrvatske održana je sjednica Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, tijela imenovanog od strane Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom koordinacije aktivnostima svih tijela nadležnih za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. 

Sjednicom je predsjedala gđa. Marija Pejčinović Burić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova. Predsjednica Nacionalnog odbora kazala je kako Republika Hrvatska snažno podupire te aktivno sudjeluje u svim međunarodnim aktivnostima koje za cilj imaju suzbijanje trgovanja ljudima. Nastavila je, kako je Republika Hrvatska razvila snažan institucionalni i zakonodavni okvir te da je u tom smislu Vlada Republike Hrvatske u rujnu 2017. godine donijela dva revidirana protokola koja se odnose na ovo područje. Napomenula je kako se tijekom 2018. godine planira donošenje i novih dokumenata kojima će se dodatno osnažiti nacionalni referalni sustav.

Nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima g. Branko Sočanac prisutne je upoznao s funkcioniranjem nacionalnog referalnog sustava te aktivnostima koje je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske provodio tijekom 2017. godine na području suzbijanja trgovanja ljudima.  

Sjednici su prisustvovali predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva pravosuđa, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva te Hrvatskog Crvenog križa.

Na sjednici se, između ostaloga raspravljalo o aktivnostima koje će se provoditi tijekom 2018. godine, a posebno donošenje novog Nacionalnog plana za suzbijanja trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, dok su predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova upoznali članove/ice sa statističkim podacima u pogledu identificiranih žrtava trgovanja ljudima u 2017. godini. Također, napomenuto je kako će Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe sljedeće godine, organizirati nekoliko skupova te da će jedan od njih biti posvećen upravo problematici trgovanja ljudima.
 

Pisane vijesti