OBAVIJEST kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 75/18)

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Rezultati prve faze testiranja kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 75/18 od
od 22. kolovoza 2018. godine i na web-stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nalaze se na sljedećem linku:
 
Rezultati prve faze testiranja:
 
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati/kinje koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja (dobili najmanje 5 bodova), te se, stoga, u drugu fazu testiranja upućuju kandidati/kinje pod rednim brojevima 1., 2. i 3.
 
Druga faza testiranja kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, održati će se dana 21. rujna 2018. godine s početkom u 9, 00 h u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, Mesnička 23 (dvorana na 1. katu).

Pisane vijesti