Održana početna konferencija projekta „Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF), 10. lipnja 2019. godine u Zagrebu

Slika /slike/Foto vijesti 2019/DSC_0026 (1).jpg
U Zagrebu je dana 10. lipnja 2019. godine održana početna konferencija projekta „Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF). Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je korisnik navedenih sredstava i tijelo zaduženo za provedbu projektom predviđenih aktivnosti, a konferencija je za cilj imala predstaviti aktivnosti te okupiti dionike s nacionalne, regionalne i lokalne razine koji će, neposredno ili posredno, sudjelovati u njihovoj provedbi.

Riječ je o trogodišnjem projektu čiji je opći cilj doprinijeti ukupnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo te unaprijediti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma (NSUR). Specifični ciljevi projekta su: 1) podizanje razine svijesti javnosti kao i pripadnika romske nacionalne manjine o važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, potrebi prevencije ispadanja iz srednjoškolskog obrazovanja te nepovoljnom položaju žena, djece i mladih pripadnika romske nacionalne manjine, 2) jačanje koordinacijske uloge Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, te jačanje kapaciteta predstavnika tijela uključenih u provedbu NSUR-a i 3) unaprjeđenje sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u provedbi NSUR-a.

U skladu sa specifičnim ciljevima, projektom je predviđen niz edukacijskih, senzibilizacijskih, koordinativnih, istraživačkih i izdavačkih aktivnosti na nacionalnoj i lokalnoj razini. Projektne aktivnosti će posebice biti usmjerene podizanju svijesti članova romskih zajednica kao i opće javnosti o specifičnostima položaja žena, djece i mladih pripadnika romske nacionalne manjine, kao posebno ranjivih skupina unutar romske zajednice. Ciljne skupine projekta su predstavnici tijela zaduženih za provedbu NSUR-a (predstavnici javne uprave, članovi Povjerenstva i Radne skupine za praćenje NSUR-a) te pripadnici romske nacionalne manjine.

Konferenciju je pozdravnim govorom otvorio ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina g. Alen Tahiri, univ. spec. pol. G. Tahiri se osvrnuo na dosadašnje projektne aktivnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao koordinativnog tijela u području integracije pripadnika romske nacionalne manjine, podsjetivši na pojedine rezultate istraživanja baznih podataka koji su bili temelj za planiranje aktivnosti aktualnog projekta. Uz navođenje postojećih nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata, najavio je provedbu projekata usmjerenih poboljšanju položaja pripadnika svih nacionalnih manjina. Također, g. Tahiri je istaknuo kako je za poboljšanje položaja pripadnika romske nacionalne manjine neophodna jasna namjera i koordinativno djelovanje dionika s nacionalne, regionalne i lokalne razine, kao i multisektorski pristup, te kako je posebno važno djelovati u smjeru suzbijanja predrasuda i svih oblika diskriminatornog postupanja prema pripadnicima romske nacionalne manjine. Potom se prisutnima obratio voditelj Odjela za pripremu i praćenje provedbe programa EU u Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva g. Mario Beko.  U svojstvu predstavnika Posredničkog tijela razine 2 u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, g. Beko je poželio uspješnu provedbu projektnih aktivnosti te ostvarenje svih projektnom zadanih ciljeva i pokazatelja. Nakon toga, uzvanicima se obratio saborski zastupnik g. Veljko Kajtazi koji se osvrnuo na evidentan porast aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja pripadnika romske nacionalne manjine, izrazivši nadu kako će i u budućnosti socio-ekonomska integracija pripadnika romska nacionalne manjine biti jedan od prioriteta djelovanja u stvaranju društva jednakih mogućnosti, te biti predmet aktivnog djelovanja svih razina vlasti.  Na kraju uvodnih obraćanja prisutne je pozdravila državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Margareta Mađerić, koja je na Konferenciji sudjelovala kao izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Iz perspektive Posredničkog tijela razine 1 u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, gđa Mađerić je izrazila zadovoljstvo što će aktivnosti predmetnog projekta pridonijeti poboljšanju položaja pripadnika romske nacionalne manjine kao ranjive skupine, ostvarujući tako ciljeve europskih i nacionalnih politika usmjerenih smanjenju siromaštva i socio-ekonomskoj integraciji ranjivih društvenih skupina.

U drugom dijelu konferencije predstavljene su aktivnosti i inicijative koje se na području Europe provode s ciljem integracije Roma.  U ovom je dijelu prezentaciju održao g. Nadir Redzepi, ravnatelj Fonda za obrazovanje Roma (REF), koji je predstavio globalne trendove u obrazovanju i misiju REF- u periodu nakon 2020. godine. Cilj REF-a je pridonijeti smanjenju jaza između obrazovnih rezultata romskog i ostalog stanovništva, kroz strategije i programe koji pružaju podršku kvalitetnom obrazovanju Roma uključujući  i desegregaciju obrazovnih sustava. Nakon njega izlaganje je održao g. Denis Durmish, projektni suradnik u Odjelu za Rome i putnike u Upravi za antidiskriminaciju Vijeća Europe, koji je predstavio standarde politika Vijeća Europe i međuvladin rad na potpori uključivanju Roma i Putnika.

Konferenciju je zaključila gđa Nikolina Patalen, savjetnica u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i voditeljica projekta, koja je predstavila projektne aktivnosti te izrazila zadovoljstvo zbog nazočnosti velikog broja predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te lokalnih i regionalnih javnih ustanova. Gđa Patalen je naglasila važnost podrške projektnim aktivnostima s lokalne i regionalne razine, a budući da se više od polovice projektnih aktivnosti odvija upravo na ovim razinama, te je pozvala prisutne da se aktivno uključe u njihovu provedbu.Pisane vijesti