Održan peti u ciklusu seminara pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“ dana 7. lipnja 2019. godine u Regionalnom centru Pravosudne akademije u Rijeci

Slika /slike/Foto vijesti 2019/04 Slika-Rijeka.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Pravosudnom akademijom i Centrom za mirovne studije, organizirao je dana 7. lipnja 2019. godine u prostorijama Regionalnog centra Pravosudne akademije u Rijeci, peti u ciklusu stručnih seminara pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“.
 
Stručni seminar održan je za suce, državne odvjetnike, policijske službenike, odvjetnike i predstavnike organizacija civilnog društva u okviru kontinuirane provedbe Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Sudionicima seminara teme su prezentirale voditeljice seminara Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske te Dijana Rizvić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.
 
Kroz seminar su izloženi fenomeni zločina iz mržnje i govora mržnje iz kaznenopravnog i prekršajnopravnog aspekta, s naglaskom na materijalno-pravni okvir i pojavnosti u praksi, kriterije za identifikaciju zločina iz mržnje i diskriminacije, procesna prava žrtava kroz idealni kazneni i prekršajni postupak te praktične primjere i uočene izazove. Uz navedeno, prezentirana je i relevantna praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na diskriminacijske predmete, s posebnim osvrtom na pitanje učinkovitosti istraga u predmetima protiv Republike Hrvatske.
 
O pojedinačnoj procjeni žrtve kaznenog djela izlagala je Daria Dušević iz Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Rijeci.
 
U sklopu seminara predstavljene su kontinuirane kampanje koje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske provodi u cilju povećane svijesti javnosti o suzbijanju zločina iz mržnje i govora mržnje.
 
Na kraju seminara, sudionicima su podijeljeni certifikati o sudjelovanju.
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom i Centrom za mirovne studije, nastavlja s provedbom ciklusa seminara na temu odredaba Kaznenog zakona o zločinu iz mržnje i govoru mržnje, a sljedeći seminar održat će se u Zagrebu.

 

Pisane vijesti