JAVNI POZIV za izbor vanjskih stručnjaka za provedbu istraživanja „Uspostava sustava prikupljanja podataka o društvenoj uključenosti osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj“ u sklopu projekta INCLuDE sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju

JAVNI POZIV za izbor vanjskih stručnjaka za provedbu istraživanja
„Uspostava sustava prikupljanja podataka o društvenoj uključenosti osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj“ za potrebe projekta
„INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske (nadalje: Ured) za provedbu predmetnog istraživanja raspisuje javni poziv za vanjske stručnjake – istraživače[1] (2 izvršitelja) od čega:
 
  • 1 izvršitelj za poziciju voditelja istraživanja/glavnog istraživača;
  • 1 izvršitelj za poziciju istraživača;
 
Aktivnost uključuje provedbu istraživanja s ciljem prikupljanja podataka koji će služiti praćenju uspješnosti uključivanja u društvo osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj. Očekivani rezultati su izrađena baza podataka o društvenoj uključenosti osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te izrađene preporuke za unapređenje prikupljanja podataka o osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita i nacrt plana prikupljanja podataka. Krajnja je svrha aktivnosti nadogradnja online sustava integracijskapolitika.hr proširenjem praćenja indikatora učinka integracijskih politika ustanovljenih predmetnim istraživanjem što bi omogućilo dugoročno i djelotvorno praćenje ishoda integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj.

Tekst Javnog poziva
Prijavni obrazac - voditelj istraživanja
Prijavni obrazac - istraživač

Više o projektu INCLuDE
 
Prijave se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10 000 Zagreb, s naznakom: ZA JAVNI POZIV (AMIF) – za izbor vanjskih stručnjaka za provedbu istraživanja  „Uspostava sustava prikupljanja podataka o društvenoj uključenosti osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj“.

Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Svi zatraženi dokazi o stručnoj spremi i iskustvu šalju se kao preslike, originale će trebati dostaviti na uvid samo izabrani stručnjaci.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: mirela.savrljuga@uljppnm.vlada.hr najkasnije do dva radna dana prije isteka Javnoga poziva.
 
[1] Napomena: Izrazi korišteni u ovom dokumentu koji imaju rodni izričaj odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod bez obzira u kojem se rodu koriste.Pisane vijesti