Potpisan Sporazum o suradnji između Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Fakulteta političkih znanosti

Slika /slike/Foto vijesti 2020/Sporazum ULJPPNM i FPZ naslovna.jpg
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Alen Tahiri, univ. spec. pol., potpisao je u prostorijama Ureda, u petak 25. rujna 2020. godine, Sporazum o suradnji s dekanom Fakulteta političkih znanosti, prof. dr. sc. Zoranom Kurelićem.

Potpisivanjem sporazuma započinje suradnja uspostavljanja i promicanja razmjene znanja i iskustva između Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Fakulteta političkih znanosti u području javne uprave, visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačke djelatnosti u okviru zajedničkih interesa obiju sporazumnih strana.

Cilj potpisivanja sporazuma je provedba stručnih i znanstvenih istraživanja u području ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, razvoj stručnih kompetencija službenika Ureda, stručno i praktično usavršavanje studenata Fakulteta političkih znanosti kroz obavljanje studentske prakse u Uredu, održavanje stručnih predavanja na Fakultetu političkih znanosti od strane službenika Ureda te održavanje zajedničkih domaćih i međunarodnih edukacijskih radionica. 

Pisane vijesti