Virtualna konferencija „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: položaj žena, djece i mladih“

Slika /slike/Foto vijesti 2020/Virtualna konferencija.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održao je virtualnu konferenciju pod nazivom „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: položaj žena, djece i mladih“ u okviru projekta „Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

O  marginaliziranom položaju žena, djece i mladih Roma/kinja na konferenciji su govorile Vedrana Šajn, radijska novinarka i urednica, Angéla Kóczé, docentica na studijskom programu Romski studiji na Srednjoeuropskom sveučilištu (CEU), Marius Taba, suradnik istraživač na Sveučilištu Corvinus u Budimpešti te pravobraniteljica za djecu, Helenca Pirnat Dragičević i zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter. Uvodne govore održali su ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri te saborski zastupnik Veljko Kajtazi.

Snimljena predavanja govornika/ca, kao i rasprava o postavljenim pitanjima i komentarima sudionika/ca, mogu se pregledati na poveznici – https://ukljucivanje-roma.com/zdm.html. Na ovoj poveznici moguće je i preuzeti publikaciju „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: žene, mladi i djeca“, autorica Ksenije Klasnić, Suzane Kunac i Petre Rodik.


 

Pisane vijesti