Analiza predstavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i kurikularnim dokumentima Republike Hrvatske

Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske je Odlukom od 22. studenoga 2021. godine osnovao Radnu skupinu za provedbu aktivnosti 2.2.13. (Vlada će izraditi analizu obrazovne politike u odnosu na doprinos pripadnika nacionalnih manjina hrvatskoj politici, kulturi, umjetnosti, gospodarstvu, znanosti i društvu općenito s ciljem da se u budućoj reformi obrazovnih programa značajna imena pripadnika nacionalnih manjina u hrvatskoj povijesti, kao i datumi i činjenice koje su vezane za njihov doprinos, uključe u kulturnu, obrazovnu i drugu politiku) te objavio Poziv za iskaz interesa za provedbu istraživanja i izradu analize u svrhu realizacije aktivnosti 2.2.13. Nastavno na Poziv za iskaz interesa Radna skupina je u ožujku 2022. godine, u skladu s kriterijima javnog Poziva, odabrala ponudu dr.sc. Dejana Stjepanovića (Sveučilište u Dundeeju) kao najbolju za provedbu istraživanja.
 
Istraživanjem je analizirana vidljivost (kvantitativna zastupljenost) nacionalnih manjina i njihov prikaz te kvalitativni kontekst u kojem su predstavljene nacionalne manjine u udžbenicima osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. U sklopu istraživanja provedena je analiza udžbenika za nastavu na hrvatskom jeziku iz Hrvatskog jezika, Glazbene kulture, Glazbene umjetnosti, Likovne kulture, Likovne umjetnosti, Prirode i društva, Povijesti, Geografije, Etike i Politike i gospodarstva. S obzirom na ograničenja istraživanja kao što su vrijeme i dostupnost udžbenika, primarno su analizirane romska, srpska, talijanska i mađarska nacionalna manjina, a studija donosi i preporuke u skladu s europskom praksom, usmjerene na državne organizacije, škole, izdavače i znanstvenu zajednicu.

Pisane vijesti

Dokumenti