Dan ljudskih prava, 10. prosinca 2012. – fokus na uključivanje i sudjelovanje u javnom životu i kampanja Vijeća Europe "Dosta! Oslobodite se predrasuda – upoznajte Rome!"

Na današnji dan 1948. godine usvojena je Opća deklaracija o ljudskim pravima. Iako Opća deklaracija o ljudskim pravima nije pravno obvezujuća, smatra se da je upravo ona bila temelj za izgradnju sustava zaštite ljudskih prava otvarajući vrata pitanjima kao što su ravnopravnost žena, prava djece, prava osoba s invaliditetom, zaštita kulturne baštine, zdravog okoliša i sl.

Svake godine, Međunarodni dan ljudskih prava predstavlja priliku da posebnu pažnju posvetimo određenim temama i da još jedanput glasno zagovaramo uživanje ljudskih prava svih. Ove godine fokus Dana ljudskih prava je na uključivanju i pravu na sudjelovanje u javnom životu. Svaka osoba ima pravo da se njegov glas čuje i svatko ima pravo sudjelovati u dodnošenju odluka koje oblikuju njegovu zajednicu.

U cilju prevladavanja predrasuda prema etničkim manjinama, posebice Romima te suzbijanju svih oblika diskriminacije, 29. srpnja 2008. godine Republika Hrvatska pristupila je Kampanji Vijeća Europe ''Dosta!''. Kampanja "Dosta! Oslobodite se predrasuda – upoznajte Rome!" zamišljena je radi podizanja svijesti o predrasudama i stereotipima vezanim uz Rome.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske pridružuje se kampanji, u suradnji s Vijećem Europe, okruglim stolom (dnevni red pogledajte OVDJE) i izložbom Barvale crnogorskog umjetnika Duška Miljanića,. Fotografije možete pogledati u Knjižnica i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5 i kinu Europa tijekom Festivala filmova o ljudskim pravima

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ove godine je pružio financijsku potporu Festivalu filmova o ljudskim pravima. Festival ima zanimljivu programsku komponentu posvećenu pripadnicima romske nacionalne manjine, a u sklopu festivala održat će se i dvije diskusije na temu položaja Roma – 10. prosinca 2012., u 17.00 sati diskusija „Romi u Europi" (KIC), te diskusija „Romi na filmu i u vizualnim umjetnostima" u četvrtak, 13. prosinca (18,00 sati MaMa).Pisane vijesti