OKRUGLI STOL o Nacionalnom programu zaštite i promicanja ljudskih prava 2013-2016

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u okviru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja novog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine organizira okrugli stol.

Okrugli stol održat će se

u ponedjeljak, 17. prosinca 2012. godine s početkom u 15:00 sati
u prostorijama Kuće ljudskih prava Zagreb (Selska cesta 112 C, Zagreb)

Pozivamo Vas da se pridružite Okruglom stolu i doprinesete raspravi vezanoj za izradu teksta Nacionalnog programa.Pisane vijesti