Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo poziv za udruge čiji su projekti usmjereni informiranju i osvješćivanju javnosti o problemu trgovanja ljudima

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima te one usmjerene radu s beskućnicima da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina sukladno uvjetima navedenim u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ove natječajne dokumentacije.
 
Između ostaloga prioritetno područje su i Projekt usmjereni informiranju i osvješćivanju javnosti o problemu trgovanja ljudima putem kampanje na nacionalnoj razini (radni,  seksualni i dr. oblici iskorištavanja žrtava).
 
https://mdomsp.gov.hr/udruge-1698/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-smanjenju-i-prevenciji-socijalne-iskljucenosti-te-socijalnom-ukljucivanju-i-integraciji-socijalno-osjetljivih-skupina-za-2018-2019-godinu/10761

Pisane vijesti