Mr.sc. Branko Sočanac, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina otvorio je trodnevni skup stručnjaka Vijeća Europe posvećen romskom jeziku

Slika /arhiva/stories/25092014.jpg

Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mr. sc. Branko Sočanac otvorio je sastanak Tematske skupine stručnjaka Vijeća Europe (CAHROM) o zaštiti i promoviranju romskog jezika. Trodnevni sastanak (24-26. rujna 2014.) rezultat je inicijative ravnatelja Ureda u svojstvu člana CAHROM-a (Odbora stručnjaka Vijeća Europe o pitanjima Roma) da se jedna od tematskih radnih skupina (u ovom slučaju o romskom jeziku) održi u RH. Stručnjaci iz odnosnog područja koji sudjeluju na ovom skupu nakon sastanka na Filozofskom fakultetu (24. rujna), posjetit će Međimurje (25. rujna) gdje je najveća koncentracija romske nacionalne manjine te se upoznati s relevantnim problemima u ovom dijelu RH.

Zadnjeg dana (26. rujna) eksperti će u razmjeni mišljenja donijeti zaključke vezane uz problematiku romskog jezika.
Ravnatelj Sočanac informirao je nazočne o visokim standardima zaštite prava nacionalnih manjina uključujući i prava Roma koji su u RH priznati kao jedna od nacionalnih manjina. Iznoseći značaj očuvanja i uporabu materinjeg jezika, ukazao je na raznolikost romske zajednice ili zajednica u RH, posebice na romski i bajaški segment . S obzirom na postotak Roma u nekim dijelovima RH a sukladno pozitivnom zakonodavstvu u dvije općine izabrani su i zamjenici načelnika iz redova romske nacionalne manjine, kao i nekoliko pripadnika Roma u izvršnim tijelima na lokalnoj razini.

Brojni su izazovi vezani uz romsku problematiku: obrazovanje, stanovanje, niska obrazovna razina, napuštanje obrazovnog procesa, nedovoljno poznavanje hrvatskog jezika i dr. S druge strane sve su veća strukturirana ulaganja u poboljšanju položaja pripadnika romske nacionalne manjine. Donošenjem Nacionalne strategije za uključivanjem Roma i pratećeg Akcijskog plana, a osobito ulaskom RH u EU otvorile su se još šire mogućnosti za integraciju Roma u razne oblike društvenog života u RH.

Pisane vijesti