Radionica o temeljnim pravima

Dana 22. rujna 2014. godine ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mr.sc. Branko Sočanac otvorio je radionicu o temeljnim pravima. Ured kao tijelo zaduženo za koordinaciju provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava organizirao je prezentaciju nacrta izvješća o napretku u provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016 za 2013. godinu.U sklopu prezentacije, u suradnji s Agencijom Europske unije za temeljna prava predstavljen je i e-toolkit o ljudskim pravima namijenjen predstavnicima lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti. Na radionici su sudjelovali članovi Povjerenstva za ljudska prava kao i članovi županijskih koordinacija za ljudska prava. Više o samom toolkitu i prijašnjim radionicama održanim u drugim državama članicama Europske unije možete pronaći na internetskoj adresi http://fra.europa.eu/en/joinedup/home.

Pisane vijesti